Galleri D12

Berta Hansson - kort levnadsbeskrivning

Berta Hansson föddes 1910 i Hammerdal, Jämtland. Hon dog 1994.

Berta tog folkskollärarexamen 1934 vid Umeå folkskoleseminarium och hade lärartjänstgöring åren 1935-1945. Den var huvudsakligen förlagd till Fredrika i Västerbotten. Hon började där måla av skolbarnen och det lappländska landskapet.

Hon gick under kort tid i lära hos Otte Sköld (1940), som bland annat var professor i målning vid Konsthögskolan i Stockholm 1932-1942 och Leoo Verde, som under åren 1937 till 1942 var lärare vid ABF:s målarskola i Linköping. Berta hade ett lärarvikariat i staden under 1938.

Debututställningen skedde på Färg och Form i Stockholm 1943. Därefter har Berta haft många separatutställningar i Stockholm, bland annat på Konstnärshuset (1968), Doktor Glas (1971, 1978 och 1990), Galleri Boj (1984), Galleri H (1992 och 2000), Galleri Embla (1994) och Galleri Axlund (1995). Även i övriga delar av landet har hennes konst ställts ut, bland annat på Studenternas konststudio, Uppsala (1946), Sundsvalls museum (1973), Göteborgs konstmuseum (1983), Kavaletten, Uppsala (1988), Västerbottens museum, Umeå (1999) och Galleri Stadsbacken, Sundsvall (2009).

Konstakademin hade en retrospektiv utställning av Bertas konst 1982 och en liknande utställning 2010, på 100-årsdagen av Bertas födelse.

Berta Hansson är bland annat representerad på Moderna Museet, Nationalmuseum, Bonniers porträttsamling, samtliga i Stockholm, Statens porträttsamling i Gripsholm, Museum Anna Nordlander i Skellefteå, Göteborgs konstmuseum, Jämtlands läns museum, Östersund, Linköpings konstmuseum, Länsmuseet i Umeå och Västerås konstmuseum. Utanför Sverige är Berta bland annat representerad på British Museum i London.

Offentliga arbeten av Berta Hansson återfinns bland annat i Skellefteå, Umeå och Östersund och på ett flertal institutioner i Stockholm, exempelvis Radiohuset och S:t Görans sjukhus.

Berta Hansson har själv skrivit och varit medförfattare i flera böcker, varav kan nämnas:
Mina ungar. Dagbok från en byskola (med förord av Sara Lidman). LT:s Förlag, 1979.
Jämtarnas land (tillsammans med Carl-Göran Ekerwald). Liber förlag, 1979.
Barn. Henki Tisens förlag, 1981.
Kamratporträtt. Bildförlaget Öppna ögon, 1985.
Att se och betrakta (tillsammans med Brita och Krister Stendahl). Verbums förlag, 1988.

Berta Hansson är själv omskriven i ett stort antal böcker, artiklar, uppsatser m m. Den senaste boken, Berta Hansson, är skriven av Gunilla Carlstedt och Christian Åkerlund med förord av Olle Granath (Almlöfs förlag 2010) och utgavs i samband med Konstakademin i Stockholms retrospektiva utställning Berta Hansson 1910-1994.