Galleri D12

Susanna Bäckström är född 1974. Hon bor och har sin verksamhet i Gåxsjö, Hammerdal i Jämtland.

Utbildning
Ålsta folkhögskola, konstlinjen 1993-95. Stenebyskolan, konstsmide 1996-2000.

Verksamhet
Susanna Bäckström bedriver sedan år 2000 verksamhet i smedjan i Gåxsjö, åtta mil norr om Östersund. Hon arbetar med konst och konstsmidesprodukter som t.ex ljusbärare, skålar, utsmyckningar och mycket annat. Försäljning sker, förutom i den egna butiken i Gåxsjö, hos återförsäljare och vid galleriutställningar.

Samlingsutställningar
Karlstad, Uppsala, Frösön, Östersund, Föllinge m.fl.

Egna utställningar
Borgsjö 2005
Karlstad 2006
Järpen 2008
Tängtorpet 2008
Nordingrå 2012
Representerad
Karlstad kommun

Smide till kyrkor
Stora kyrkan, Östersund
Betelkyrkan, Östersund
Strömsunds, Hammerdals, Gåxsjös, Laxsjös och Tåstarps kyrkor.